Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m samt för slutförsäljning.

Faktura

Som kreditkund hos EVRY One Borås AB får du efter sedvanlig kreditprövning varorna levererade till dig mot faktura, betalning skall vara oss tillhanda senast 10 dagar efter leveransdatum. För att bli kreditkund hos EVRY One Borås AB krävs att du antingen har ett inregistrerat företag eller är myndighet. Betalas inte fakturan i tid skickas en påminnelse ut med en påminnelseavgift på 45 kronor. Dröjsmålsränta tas ut med 2% per månad. EVRY One Borås AB äger rätten att utan förklaring neka till att leverera varor mot faktura om vi så önskar Genom att beställa varor från EVRY One Borås AB godkänner jag (Köparen) samtliga ovanstående villkor.

Frakt

Grundfrakten är 139 kr exkl. moms, för varje extra kolli tillkommer 95 kr exkl. moms.
Maxfrakt 1 000 kr exkl. moms.

Priser

Alla priser är i svenska kronor och visas i inkl moms eller exkl moms.

Skadat paket

Alla varor är transportförsäkrade. Vid skada skall du omgående meddela detta till speditören där du hämtade/fick paketet. Personalen hjälper dig där.

Garanti

Samtliga varor har en garantitid på minst ett år vad beträffar material och funktion. Vid försäljning till konsument gäller konsumentköpslagen. Vid uppenbara fel orsakade av användaren gäller ej garantin. Vid åberopande av garanti skall EVRY One Borås AB kontaktas via mail med en så utförlig beskrivning av felet som möjligt. Därefter återkommer vi med instruktioner om hr ni ska gå tillväga för att få varan reparerad eller utbytt.

PUL - personuppgiftslagen

Enligt PUL (pesonuppgiftslagen) som tillkom 24 oktober 1998 ska du göras medveten om att de uppgifter du lämnar om dig själv vid registrering på vår webhandelsplats innebär ett samtycke till att dina uppgifter förvaras i EVRY One Borås AB:s kunddatabas. Dina personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt av EVRY One Borås AB och lämnas inte ut till tredje part. De uppgifter du lämnar vid registreringen möjliggör för oss att ge dig marknadsföringsinformation, erbjudanden och om så är nödvändigt, en möjlighet till eventuell kreditkontroll. Du har rätt att få ta del av den personinformation som du lämnat vid registreringen. Den personuppgiftsansvarige på EVRY One Borås AB är skyldig att på begäran av den registrerade användaren snarast rätta, spärra eller utplåna personuppgiofter som behandlats i strid med PUL (personuppgiftslagen).

EVRY Sweden AB
Kundvagn
Varor: 0 stSumma: 0 kr